Plan dnia

Przykładowy plan dnia w naszym przedszkolu:

7:00-8:45  Schodzenie się dzieci, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe  np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową)

8:45- 9:00   przygotowanie do śniadania

9:00- 9:30   śniadanie

9:30-9:45   czynności higieniczno porządkowe

9:45- 10:15   realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą

10:15-11:45   ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy, zabawy dowolne

11:45-12:00   przygotowanie do obiadu

12:00-12:30   obiad (zupa)

12:30- 13:00   czynności higieniczno porządkowe, mycie zębów

13:00- 13:45   spacery, zabawy dowolne w ogrodzie

13:45- 14:00   przygotowanie do obiadu

14:00-14:20   obiad (II danie)

14:20-14:30   czynności higieniczno porządkowe

14:30-15:20   realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, spektakle teatralne, koncerty

15:20-15:30   przygotowanie do podwieczorku

15:30- 15:50   podwieczorek

15:50-16:00   czynności higieniczno porządkowe

16:00- 16:20   słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dla dzieci

16:20-17:00   ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy w ogrodzie.

17:00- 17:20   kolacja

17:20-17:30   czynności higieniczno porządkowe

17:30-18:00   zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, odbieranie dzieci przez rodziców