Polityka prywatności

Informacja o cookies
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług i połączeń świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, przez NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MINI PRZEDSZKOLE” z siedzibą pod adresem: MROKÓW, UL. REJONOWA 34c O5-552 WÓLKA KOSOWSKA.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień , o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
W celu zmiany danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem portalu, na dane zawarte w zakładce „Kontakt”
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zasady bezpieczeństwa
Administrator portalu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
dokładne i aktualne,
nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
bezpiecznie przechowywane,
nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w artykułach na portalu są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią portalu.

Zmiana polityki prywatności
Polityka prywatności portalu może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MINI PRZEDSZKOLE” z siedzibą pod adresem: MROKÓW, UL. REJONOWA 34c O5-552 WÓLKA KOSOWSKA. W przypadku zapytań odnośnie ochrony danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych Panią Renatą Czajką listownie na adres placówki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@szkoladavinci.pl.

Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania umowy o świadczenie usług, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 1 lit. c oraz lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron, które wynikają z umowy o świadczenie usług.

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług.